Historiek


In restaurant De Proosdij, waar je rustig gastronomisch kon genieten, werd bijna vier eeuwen terug recht gesproken.
In deze kapittelzaal zetelden immers de inquisitierechters.

Deze Proosdij was vanaf 1608 de zetel van de proost d.w.z. een aan het
hoofd van een rechtbank gestelde geestelijke die de vermeende en
verklikte protestanten berechtten.

Na de Franse revolutie werd het domein, net zoals alle andere Kerkelijke goederen, verkaveld en openbaar verkocht.

In vorige eeuw deed het gebouw dienst als regionale brouwerij. Sinds 1900 werd het imposante hof bewoond door gegoede burgerij en het kwam uiteindelijk in 1992 in handen van de familie Smets.